Stemningsskifte på aktiemarkederne

Selvom marts måned leverede et af de bedste månedsafkast i årtier formåede april ligeledes at blive blandt de bedste det seneste årti.

Årsagerne til stemningsskiftet i aktiemarkederne er mange, men den primære årsag er, at de økonomiske nøgletal fra især USA peger i retning af, at faldet i den økonomiske aktivitet er ved at bremse op.

Hermed kan vi dog langt fra erklære krisen for afsluttet, men det ser ud som om, at det indtil videre ikke bliver værre. IMF skønner i deres seneste rapport, at USA er halvvejs gennem finanskrisen, mens Europa kun er 20 % igennem. Den tyske regerings seneste prognose for 2009 er netop blevet revideret fra en negativ vækst på 2,5 % til hele 6,0 %. Det understreger, at Europa endnu ikke har set det værste. Det kan dog ikke konkluderes, at aktierne bare skal ned igen.

Vores bedste bud går nærmere i retning af, at vi har set bunden og at markederne formentlig vil stige yderligere. Et til bagefald fra det nuværende niveau på 8-10 % kan vi godt komme til at se, men som for økonomiernes vedkommende, har vi givetvist set det værste. Mange af årsregnskaberne, der kommer i denne tid, understøtter troen på, at aktiemarkederne har set bunden, idet selskaberne i det store og hele indfrier de reducerede forventninger.

Klik her og se faktaark

Hold dig opdateret med nyhedsbrevet fra MS Invest – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17