MS Invest havde tre års fødselsdag i slutningen af maj måned.

Ser vi tilbage på de tre år, der er gået, kan man vist godt sige, uden at overdrive, at foreningens medlemmer har været udsat for en nervepirrende oplevelse. Vi kan se tilbage på et aktiekrak og et efterfølgende bullmarked, der ikke er set lignende i mands minde.

Tilfredsstillende resultat i MS Invest 

Resultatet har været tilfredsstillende med et akkumuleret afkast på ca. 30%. i perioden inkl. udloddet udbytte. Verdensindekset er steget med ca. 10% i samme periode.

Fem stjerner til MS Invest fra Morningstar * * * * *

Ser man på resultatet i Europæisk perspektiv, som Morningstar gør, så rækker det til en anden plads blandt 95 europæiske fonde i kategorien Globale Large Cap Value. Foreningen er af Morningstar tildelt de maksimale fem stjerner, der gives til de ti procent bedste fonde i kategorien.

Usikkerhed præger markederne 

Det er fortsat usikkerheden om væksten i økonomierne verden over, der sammen med tiltagende bekymring om de fortsat voksende nationale gældsbyrder i de vestlige økonomier sætter dagsordenen på aktiemarkederne. Kineserne fortsætter med at hæve renterne for at bremse økonomien for dermed at tage presset af den alt for høje inflation.
Det er samtidig med til at skabe tvivl om væksten i vores del af verden, da den kinesiske økonomi fylder mere og mere i verdensbilledet. Før eller siden må vi sande, at det offentlige forbrug skal ned, for at forhindre flere lande i at komme i samme situation som Grækenland, Irland og Portugal, hvilket ligeledes bremser efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser.

På det seneste er renterne i Italien og Spanien steget til det højeste niveau i forhold til den tyske rente siden indførelsen af euroen. Hvis disse lande får problemer med at finansiere deres gæld til acceptable priser, så står vi potentielt foran en krise, der er betydeligt større end de problemer, vi har set med de tre førstnævnte lande.

Porteføljesammensætningen

Vi overvejer i øjeblikket flere omlægninger af porteføljen, da nogle af vores aktier har nået en fair prisfastsættelse. Vi ændrer ikke på vores overordnede porteføljesammensætning af stabile forbrugsaktier og medicinalselskaber, da vi har svært ved at se, at verden de næste år kan undgå at få en vækst, der ligger under den lange trend.

Opdatering af info-siden

Vi har opdateret vores info. side, så du bl.a. nu kan se afkast i MS Invest siden lanceringen af foreningen.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17