Negativ udvikling på aktiemarkederne

Aktiemarkederne verden over fortsatte den negative udvikling fra maj måned med et gennemgående fald i niveauet på 4-6 %.
Den negative udvikling skyldes den tiltagende usikkerhed omkring stabiliteten af den økonomiske vækst, der i høj grad præger markederne med tiltagende nervøsitet og udsving i aktiekurserne til følge. Stigende usikkerhed omkring væksten i Kina påvirker i høj grad investorernes adfærd og har fået flere fremtrædende økonomer til at advare mod en potentiel storm af dårlige nyheder fra Kina.

Mange markeder virker på helt kort sigt oversolgte, og en korrektion i opadgående retning er ikke usandsynlig.  Mange aktiemarkeder har som en følge af den tiltagende usikkerhed omkring selskabernes fremtidige indtjening udvist betydelige svagheder på det seneste. Vi kan meget vel tænke, at den faldende tendens vil forsætte i de kommende måneder.

Vi er ikke overraskede over udviklingen og har umiddelbart svært ved at se, hvor evt. positive nyheder, der på afgørende vis skulle kunne vende stemningen i markedet, skulle komme fra.

Vi fastholder vores konservative strategi, idet vi dog kan konstatere, at der begynder at være aktier, der ovenpå kursfaldene virker betydeligt mere attraktive nu end for blot et par måneder siden.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17