Mere ro på aktiemarkederne

For første gang i over et år oplevede aktiemarkederne i maj en måned med forholdsvis ro og orden.

Flere økonomiske nøgletal begynder at pege i retning af, at mange økonomier verden over er ved at være kommet igennem den værste tumult, og at en vis stabilisering finder sted i øjeblikket.

Mange af de nyligt offentliggjorte regnskaber levede op til de nedreviderede forventninger, men mange selskaber giver dog samtidig udtryk for meget stor usikkerhed omkring det kommende år. De seneste måneders historisk store stigninger afspejler efter vores opfattelse en forventning om, at vi har set det værste i denne omgang, men hvis det ikke viser sig at være tilfældet, er markederne formentlig sårbare overfor negative overraskelser. Det er vores vurdering, at der er en risiko for et fald på 10 % i markederne resten af året, men vi hælder dog fortsat til, at vi vil se markederne stige yderligere 10-15 %.

Vi fornemmer en klar trend gående mod, at investorerne atter fokuserer på de enkelte selskabers kvaliteter og prisfastsættelser fremfor generelle markedsbevægelser.

Vi fastholder den meget konservative strategi, der har vist sig at være rigtig i år – som den også var i 2008.
I slutningen af maj begyndte vi at fornemme en tendens til interesse for medicinalselskaberne igen. Medicinalselskaberne er efter vores opfattelse usædvanligt attraktivt prisfastsat, hvilket naturligvis er årsagen til, at 23 % af MS Invest formuen er placeret i denne sektor.

Klik her og se faktaark

Hold dig opdateret med nyhedsbrevet fra MS Invest – klik her

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17