Jørn Linde Andersens månedskommentar

Juli blev måneden, hvor stilheden på aktiemarkederne pludselig blev brudt. Udviklingen i Ukraine og Irak blev klart forværret og gav aktiemarkederne anledning til at bekymre sig med efterfølgende store kursfald til følge.

Det tyske aktieindeks faldt således med cirka 10 procent på en måned. For en stund var obligationsmarkederne atter det sikre sted at være og renterne satte flere steder nye bundrekorder. På trods af, at der kommer hæderlige tal for amerikansk økonomi, er der ingen, der for alvor tror på, at det vil skabe et inflationspres, hvilket også afspejler sig i de lavere renter.

Vi følger naturligvis udviklingen i de finansielle markeder tæt, og håber på, at det vil give os muligheder for at foretage ændringer af porteføljen, der kan forøge det langsigtede afkastpotentiale for investorerne. Vi har ikke foretaget ændringer i porteføljen i juli måned, men hvis uroen fortsætter gennem længere tid, vil det utvivlsomt skabe muligheder for omlægninger.

Porteføljen er cirka 80 % investeret i fødevare- og medicinalrelateret virksomhed, hvilke alt andet lige på længere sigt, vil være mere modstandsdygtig end det generelle marked. Vi vil meget gerne nedbringe denne andel betydeligt, men det forudsætter, at vi kan finde konjunkturfølsomme selskaber, der kan give os et højere forventet afkast, end de selskaber vi allerede har i porteføljen uden at forøge risikoen væsentligt. Vi væbner os med mere tålmodighed og ser hvad fremtiden bringer.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17