Udmeldingen fra Den Europæiske Centralbankchef Mario Draghi om, at banken vil gøre alt, hvad der skal til for at forsvare euroen, var uden tvivl den altoverskyggende markedspåvirkende begivenhed i månedens løb.

Hvad det præcist er Centralbanken vil gøre og hvorvidt der i den sidste ende er politisk opbakning fra specielt tyskernes side, står indtil videre hen i det uvisse. Der er dog næppe tvivl om, at tålmodigheden på de finansielle markeder er ved at slippe op.

Markederne har i første omgang reageret positivt med lavere renter i de sydeuropæiske lande og højere aktiekurser til følge, men hvis vi ikke kommer nærmere en varig løsning på gældproblemerne vil tilliden til Draghi utvivlsomt være svækket ovenpå hans bastante udtalelse og resultatet vil kunne aflæses på børserne verden over.

Som investor skal man gøre sig klart, at der ikke er nogen nemme løsninger, som centralbanken bare kan tage op af hatten så alle problemer vil være løst. Gælden vil stadig være et stort problem i mange år og vil lægge en dæmper på den i forvejen lave økonomiske vækst i Europa.

Der er i månedens løb kommet halvårsregnskaber fra en lang række selskaber. Helt overordnet udtrykker mange virksomheder forsigtige bekymringer omkring fremtiden, men mange af de multinationale fødevare relaterede selskaber har fremlagt særdeles positive regnskabstal og generelt bedre fremadrettede forventninger end de mere konjunkturfølsomme selskaber. Eksempler herpå var meddelelserne fra Unilever og Pepsi, der er blandt foreningens større positioner.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17