Jørn Linde Andersens månedskommentar  

I de første dage af 2014 så det ud til, at aktiemarkedet ville fortsætte den positive tone fra året der gik. Det ændrede sig imidlertid i løbet af få dage, hvor forskellige bekymringer begyndte at sætte sit præg på markedet. Tal fra blandt andet kinesisk økonomi og en generel bekymring om, at effekterne af Den Amerikanske Centralbanks nedtrapning af støtteopkøbene af obligationer vil sætte sine spor på økonomierne i store dele af verden, har givet anledning til nervøsitet.

Den store strøm af regnskaber peger i et vist omfang i retning af, at mange selskaber har svært ved at leve helt op til forventningerne, uden det dog i større omfang har skabt markante kursfald i selskabernes aktier. Vi har ikke ændret i porteføljesammensætningen i januar måned.

Regnskabsaflæggelser har den gode egenskab, at de ofte giver turbulens og hermed også mulighed for, at man får chancen for at lave omlægninger i porteføljen. Det håber vi også, at vi får anledning til ovenpå årsregnskaberne og ikke mindst i kølvandet på selskabernes udmeldinger om forventningerne til det kommende år. Vi overvejer i øjeblikket flere omlægninger, som vi håber, vil falde på plads i de kommende måneder.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17