Året sluttede som ofte før med pæne stigninger på aktiemarkederne i december og afslutter hermed et år med generelt stigende aktiemarkeder over det meste af verden.

MS Invest har haft et tilfredsstillende afkast, der dog ikke har kunnet matche omgivelserne. Det er naturligvis ikke den store overraskelse, da vi har investeret meget konservativt over året og vores investeringsstrategi ofte har det svært i stigende markeder. Sara Lee, der har været at finde i porteføljen gennem længere tid er i øjeblikket omgærdet af overtagelsesrygter. Aktien er siden bunden i 2008 steget med næsten 160 %, og vi forventer da også kun et potentiale fra det nuværende niveau på 10-20%.

Hvis vi tager de lange briller på, viser vores beregninger, at den nuværende portefølje har et årligt potentiale på ca. 10 % pro anno. Det er naturligvis under forudsætning af, at aktierne kan sælges til estimeret fair value. Det mener vi ikke er potentialet i aktiemarkedet, der for mange sektorers vedkommende virker markant overvurderet.

Vi forventer, at foretage visse ændringer i porteføljen i løbet af første kvartal, da flere af vore selskaber synes at have udtømt deres kortsigtede potentialer, mens nye selskaber virker mere attraktive. Vi vil tage disse ændringer op i takt med at de bliver foretaget.

Godt nytår.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17