Jørn Linde Andersens månedskommentar

De fleste af hovedmarkederne sluttede året i nærheden af nye rekordniveauer. Investorernes søgen efter afkast drev blandt andet de 10-årige tyske og amerikanske renter ned i retning af henholdsvis 0,5 % og 2 % mod slutningen af året. Kombinationen af lavere renter og bedre og mere stabile økonomiske udsigter for amerikansk økonomi var toneangivende for de stigende aktiemarkeder.

Konflikten i Ukraine fik kun kortsigtet lov til at forstyrre aktiemarkederne i årets løb, selvom den fortsat spøger i kulissen. Sidst men ikke mindst skal man næppe underkende olieprisens store fald for at have betydning for, at tiltroen til amerikansk vækst fortsat er intakt og at lavere energipriser generelt understøtter både privatforbruget og sænker virksomhedernes produktionsomkostninger i stort set alle sektorer af økonomien i alle verdensdele.

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i december måned. Traditionen tro vil vi på lige fod med mange af vore kolleger prøve at kigge lidt i krystalkuglen og komme med et forsigtigt bud på hvad 2015 vil bringe på aktiemarkederne, selvom kvaliteten af vores forudsigelser på dette punkt historisk set har været alt andet end prangende…

Når man befinder sig i et næsten seks år gammelt bullmarked (stigende marked), må man før eller siden kunne forvente, at vi vil få en del turbulens. Om det bliver i 2015 eller senere ved ingen, og man kan kun gætte på, hvad årsagerne vil blive. Omvendt bør man heller ikke frygte det, hvis man er langsigtet investor og alternativet til aktier i bedste fald er nogle få procent i risikofrie statsobligationer. Vi ser direkte frem til den dag, hvor aktiemarkederne begynder at krakelere, så vi kan lave nogle gode forretninger.

Vores bedste bud på hvad der eventuelt kan ændre stemningen på aktiemarkedet er, at selskaberne ikke kan leve op til de høje forventninger, og at deres indtjening kommer under pres. Vi tror ikke på mærkbart højere renter i Central Europa, men vi er mere skeptiske med hensyn til Sydeuropa og til dels USA. Vi kan imidlertid ikke gøre andet end at være tro mod vores value tankegang og de medlemmer, der forventer, at vi hele tiden tager langsigtede beslutninger og løber velovervejede risici baseret på sunde fundamentale forhold.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17