Jørn Linde Andersens månedskommentar

Året sluttede som mange havde forventet med generelle stigninger på de toneangivende globale aktiemarkeder. For S&P 500 var der med en stigning på 29,6 % tale om det bedste år siden 1997, mens Dow Jones med et afkast på 26,5 % havde sit bedste år siden 1995. De amerikanske 10-årige renter ligger nu i niveauet 3,0 %, hvilket er det højeste niveau siden midten af 2011. Rentestigningen er dels et resultat af en markedsforventning om, at amerikansk økonomi er i bedring og dels et resultat af, at Den Amerikanske Centralbank i december annoncerede, at man vil mindske sit månedlige opkøb af obligationer, hvilket har været med til at holde de lange renter nede.

Vi har ikke foretaget ændringer af sammensætningen af porteføljen i december, men vi håber og forventer, at vi i forbindelse med regnskabsaflæggelserne i de kommende måneder vil få mulighed for at lave omlægninger.

Siden februar måned 2009 har vi befundet os i et bullmarked, der set i historisk perspektiv har været kraftigere og længere end de fleste bullmarkeder siden 1940’erne. Hvad det kommende år vil byde på er nærmest umuligt at forudsige, hvilket vi også vil undlade. Det vigtigste og eneste vi kan gøre er, at sikre os at både kvaliteten og prisfastsættelsen af selskaberne i porteføljen ligger så meget som muligt inden for sund fornuft. Vi ser frem til det nye år, og håber, at det vil byde på mange gode muligheder for at lave gode, langsigtede investeringer.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17