Året der gik

Med et afkast på 6,7% i 2011 fik medlemmerne i MS Invest et tilfredsstillende afkast, ikke mindst i lyset af et Verdensindeks, der med et afkast på -2,6 % stort set sluttede året, hvor det startede.

Året vil blive husket for jordskælvet og flodbølgen i Japan, store økonomiske problemer i Italien, Spanien, Irland, Portugal og Grækenland samt de heraf følgende voldsomme udsving på børserne verden over.

Første halvdel af 2011 var forholdsvis rolig, men de fortsatte problemer i Europa og politikernes manglende evne til at komme med troværdige løsninger på problemerne trak igen overskrifterne i anden halvdel med uro og kursfald til følge.

MS Invest var gennem hele 2011 meget forsigtigt investeret og fortsatte dermed strategien siden etableringen af foreningen for 3½ år siden. Fødevare relaterede virksomheder udgjorde sammen med medicinalselskaber hjørnestenen i porteføljen, hvilket igen viste sig at være en rigtig disposition.

Sådan tegner 2012

Det nye år tegner til at blive mindst lige så spændende. Der er præsidentvalg i USA, opstanden forsætter i den arabiske verden, der er spændinger mellem USA og Iran, Italien skal refinansiere 300 mia. euro og Grækerne forsøger, at få nedskrevet deres gæld med 75 %.

Uanset disse store problemer, har verden et stadigt stigende behov for mad og medicin, da vi konstant bliver flere mennesker på jorden og vi har i den vestlige del af verden en stadigt stigende andel af ældre i befolkningerne, der har behov for medicin.

På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at portefølje-sammensætningen vil ændre sig væsentligt fra den nuværende. Kun voldsomme kursfald i de mere konjunkturfølsomme selskaber vil få os til at ændre væsentligt på porteføljen.

Vi tror på endnu et godt år i 2012 for medlemmerne i MS Invest.

Godt nytår!

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17