I slutningen af november måned kunne man igen begynde, at fornemme en tiltagende nervøsitet i mange aktiemarkeder.

Problemerne i Dubai kan potentielt medføre problemer for banker verden over og det er blot en af de ting, der bekymrer investorerne. De store statsunderskud rundt om i verden og den heraf stigende statsgæld kommer ligeledes oftere frem, når fremtidige problemer diskuteres.

Aktiemarkederne synes mere og mere at stå ved en skillevej. Kan verdensøkonomien stå på egne ben efter de offentlige stimulanser er aftagende, eller kan vi se frem til en periode med lav eller ingen vækst?

Aktiemarkederne har taget forskud på glæderne og forventer, at væksten kommer. Hvis det ikke sker, betyder det med andre ord, at der atter er lagt op til urolige tider på aktiemarkederne. Foreningens (MS Invest) afkast de forgangne 11 måneder har været meget tilfredsstillende – også set i forhold til andre europæiske value fonde, hvor afkastet ligeledes er i top.

Vi er fortsat meget skeptiske med hensyn til det fremtidige potentiale i aktiemarkederne, men vi forventer ligeledes, at foreningens afkast vil være relativ godt, uanset om markedet stiger eller falder. Hvis man ønsker at reducere i sin aktiebeholdning, skal man nok ikke vente for længe.

Klik her og se faktaark

Hold dig opdateret med nyhedsbrevet fra MS Invest – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17