Nervøsitet på aktiemarkederne

Aktiemarkederne udviste atter stor nervøsitet i august måned grundet stadig større usikkerhed omkring økonomiernes tilstand.

Frygten for en ny recession dominerede billedet, hvilket medførte, at verdensindekset faldt med 1,4 %. På trods af dette fald havde foreningen et positivt afkast på 1,2 %.

Siden etableringen af MS Invest i slutningen af juni måned 2008 og frem til ultimo august 2010 har medlemmerne haft et samlet positivt afkast på 19,2 % mod et tilsvarende fald i verdensindekset på 3,2 %.

Noget tyder på, at der igen er ved at komme fokus på problemerne i Irland og Grækenland. Sammen med det kommende valg i USA til de politiske kamre, vil det givetvist påvirke markedet i begge retninger i de kommende par måneder.

Vi ser frem til et spændende efterår. Vi forventer, at vi vil begynde at se en del nedjusteringer af mange selskabers indtjening ovenpå den tiltagende strøm af svagere økonomiske nøgletal.

Vi foretager ingen porteføljeændringer i øjeblikket og fastholder en forholdsvis høj likviditet i afdelingen på i øjeblikket ca. 14 % i kontanter.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17