MS Invest har over det sidste år klaret sig rigtig godt i forhold til markedet og andre investerings foreninger, der investerer i kategorien ”Large Cap Value Aktier”.

Ud af 155 europæiske foreninger var afdelingen ultimo juli den næstbedste (Kilde: Morningstar).

Juli måned var en aktiefest – en fest der, ifølge porteføljemanager Jørn Linde Andersen, risikerer at være forbi. Jørn Linde Andersen har meddelt, at han som en konsekvens af sit syn på fremtiden afhænder alle sine beviser i MS Invest, men fortsætter naturligvis som porteføljemanager.

Det er stadig vores overbevisning, at vi har en af Europas dygtigste porteføljemanagere på Value Aktie-området. Samtidig må vi anerkende, at der i øjeblikket er stor uenighed blandt økonomer om, hvor økonomierne bevæger sig hen og hvordan markedet vil udvikle sig. Derfor bør man som investor ikke ”lægge alle æg i en kurv”, men sørge for at sprede sine investeringer.

Jørn Lindes kommentar:
Siden marts måned er mange aktiemarkeder verden over steget med 40, 50, 60 og 70 % ovenpå den store nedtur, der startede i 2007. De sidste mange måneder har været præget af, at politikerne verden over låner penge ud i et højt tempo for at stimulere økonomierne. Resultatet begynder nu at vise sig i form af bedre økonomiske nøgletal, der atter peger i retning af, at vi tilsyneladende er på vej i den rigtige retning.

Problemet er blot, at der kommer en regning i form af en kraftig voksende gældsbyrde, der skal forrentes og afdrages. Samtidig har gældsboblen blandt private over årtier vokset sig stadig større og udgør nu sammen med offentlig gæld en meget tung byrde. Mange forbrugere har fået sig en grim advarsel og er begyndt at nedbringe deres gæld. Det er en proces, der sandsynligvis vil fortsætte det meste af et årti med det resultat, at mange virksomheder vil opleve faldende efterspørgsel og markant lavere indtjening.

Aktiemarkedet er ifølge Jørn Linde Andersen efterhånden blevet dyrt, og vi henleder opmærksomheden på vores månedskommentar* i specielt januar, men også februar og marts. Som en følge af ovenstående forventninger vil kontantbeholdningen blive søgt holdt på 15-18 % indtil videre. Aktierne i porteføljen vil desuden indtil videre stort set alle være investeret i fødevaresektoren og i medicinalselskaber, da disse traditionelt klarer sig bedst i økonomisk trange tider.

Klik her og se faktaark

Hold dig opdateret med nyhedsbrevet fra MS Invest – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17