Generalforsamlingen for Investeringsforeningen MS Invest kommer i år til at forløbe anderledes end tidligere år.

Det skyldes, at det vedtægtsmæssigt ikke er muligt at flytte tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen på trods af det nuværende forsamlingsforbud, vi alle efterlever i denne tid.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har i indkaldelsen til generalforsamlingen derfor opfordret til, at investorerne gør brug af fuldmagter frem for fysisk fremmøde, idet det nugældende forsamlingsforbud begrænser fremmødet til maksimalt 10 personer.

Der henvises til indkaldelsen her på siden

Ydermere afholdes generalforsamlingen i år i København, da dette er lokaliteten for foreningens administrationsselskab. Det er i den henseende væsentligt for bestyrelsen at præcisere, at det ikke forventes at blive tilfældet fremover, da bestyrelsen sætter pris på det altid store fremmøde i lokalerne hos Middelfart Sparekasse. I år må det konstateres, at et sådant fremmøde hverken vil være muligt eller forsvarligt.

Plan om investormøde, når forsamlingsforbuddet ophæves

Der har både i 2019 og 2020 været mærkbare begivenheder omkring Investeringsforeningen MS Invest, og bestyrelsen er derfor meget ærgerlig over ikke personligt at kunne redegøre for disse begivenheder over for foreningens investorer.

På den baggrund venter foreningen at invitere alle investorer til et investormøde efter forsamlingsforbuddets ophør. Her vil der blive redegjort yderligere for performance samt det gennemførte skift af porteføljemanager, og investorerne får mulighed for at stille spørgsmål omkring foreningen. Der vil blive udsendt invitation til investormøde, når det er muligt at fastsætte en realistisk dato.

Kvartalsrapport går i dybden med foreningens performance i første kvartal

Hele situationen omkring Covid-19 har bidraget negativt til de finansielle markeder og dermed også performance i Investeringsforeningen MS Invest. For en yderligere beskrivelse af situationen, og hvad den betyder for investeringerne, henvises til en kvartalsrapportering, der forventes færdiggjort den 15. april 2020.

Kvartalsrapporteringen vil være tilgængelig som nyhedsbrev under Investeringsforeningen MS Invest.

Bestyrelsen håber på din og de øvrige investorers forståelse for, at generalforsamlingen afholdes på et minimalt formelt niveau og ser samtidig frem til at møde alle interesserede på investormødet senere på året.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17