Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Mandag den 19. april 2010 kl. 17.00
Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart

Bestil adgangskort – klik her

Bestil fuldmagt – klik her

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.

a. Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea Bank AB (publ), Sverige i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 2. marts 2010.
Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er indeholdt i dagsorden med bilag, der er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer, jf. bilag 3a. 

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen træder tilbage efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår valg af advokat Frantz Dolberg, revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jan Melgaard samt direktør Jesper Haugaard

5. Forslag til bestyrelseshonorar for 2010.

6. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.

7. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.

På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, der senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Årsrapporten for 2009 kan rekvireres på foreningens kontor eller hos Middelfart Sparekasse.

Bestyrelsen

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17