Vi indbyder dig hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest, mandag den 16. april 2012 kl. 17.00 i Middelfart Sparekasse, på Havnegade 21, 5500 Middelfart.

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 7 dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Tilmelding
Tilmelding kan ske her på siden eller til Investeringschef Jesper Foss i Middelfart Sparekasse på tlf. 64 22 22 79.
Tilmeldingen skal være MS Invest i hænde senest torsdag den 12. april 2012 kl. 12.00.

Udbytte, der bliver vedtaget på generalforsamlingen, forventes udbetalt fredag den 20. april 2012.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest
Bestyrelsen

Dagsorden

for den ordinære generalforsamling i
Investeringsforeningen MS Invest

Mandag den 16. april 2012, kl. 17.00 Middelfart Sparekasse,
Havnegade 21, 5500 Middelfart

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
  Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg i henhold til vedtægterne er statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard, jf. bilag 4.
 5. Forslag til bestyrelseshonorar
 6. Valg af revisorer.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
 7. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som senest fire dage inden afholdelsen er tilmeldt.

På generalforsamlingen bedes du medbringe print af din e-mail bekræftelse eller legitimation som dokumentation for medlemskab.

På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som senest syv dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar og bestyrelsesvalg kan i lighed med årsrapporten for 2011 rekvireres på foreningens kontor.

 • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17