Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Tirsdag den 28. april 2020, kl. 12.00 i SEB-Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Du kan se og downloade indkaldelsesmaterialet herunder:

 

Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Henset til det for tiden gældende forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med Covid-19 opfordrer Investeringsforeningen sine investorer til at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt.

Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Der vil ikke være forplejning grundet den ekstraordinære situation og regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Investeringsforeningens bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Se også den uddybende information om den ændrede generalforsamling her

Tilmelding

Du kan afgive fuldmagt elektronisk via medlemsportalen eller tilmelde dig ved at klikke her

Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via medlemsportalen skal du bruge enten NemID eller brugernavn og adgangskode (som kan bestilles via medlemsprotalen).

Tilmeldinger til generalforsamlingen skal være registreret på foreningens hjemmeside senest den 27. april 2020.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest
Bestyrelsen

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17