Vi indbyder dig hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest, tirsdag den 16. april 2013 kl. 17.00 i Middelfart Sparekasse, på Havnegade 21, 5500 Middelfart.

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 7 dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Tilmeldingen skal være MS Invest i hænde senest torsdag den 11. april 2013 kl. 12.00.

Hurtig tilmelding: Brug af CPR/CVR eller VP-reference nr.

InvestorPortalen: Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt. Logon med NEM ID

Udbytte, der bliver vedtaget på generalforsamlingen, forventes udbetalt mandag den 22. april 2013.

Læs dagsordenen og hele indkaldelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

Bestyrelsen

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17