Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Fredag den 21. maj 2010 kl. 10.00

i Nordea Invests lokaler, Nyropsgade 17, st., 1602 København V.

 

Dagsorden:

  1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.

Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea Bank AB (publ), Sverige, i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 12. marts 2010. Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er indeholdt i dagsorden med bilag, der er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er endelig vedtagelse af ovennævnte forslag, der blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling mandag den 19. april 2010. Forslaget kunne ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17.

Forslaget vil kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling fredag den 21. maj 2010 uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bilag vedr. forslaget er sendt til alle navnenoterede medlemmer i forbindelse med den ordinære generalforsamling og kan rekvireres på foreningens kontor.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage før afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Bestyrelsen

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17