Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på sit møde den 29. august 2013 godkendt foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2013.

Regnskabet viser investeringsafdelingens økonomiske udvikling i 1. halvår 2013, ligesom det giver en status pr. 30. juni 2013. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat for 1. halvår 2013 samt de specifikke forhold, som gælder for afdelingen.

Investeringsforeningen MS Invests samlede afkast blev 22,5 mio. kr. i 1. halvår 2013. Den forvaltede formue er ved udgangen af 1. halvår 2013 på 225,0 mio. kr. mod 181,0 mio. kr. ved indgangen til 2013, hvilket var en fremgang på 44,0 mio. kr. Fore­ningen havde nettoemissioner for 26,2 mio. kr., og efter den ordinære generalforsamling i april 2013 blev der udbetalt 4,4 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2012.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 64 22 22 22.

Med venlig hilsen
Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

Læs hele rapporten her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17