Halvårsrapport 2012 for Investeringsforeningen MS Invest

MS Invests halvårsrapport 2012

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på sit møde den 30. august 2012 godkendt foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2012.

Udviklingen i foreningen

MS Invest Value Aktier gav et afkast på 4,2 pct. Afdelingens investeringer blev påvirket positivt af aftagende usikkerhed og fremgang for den globale økonomi i starten af året.

Den positive udvikling resulterede i et samlet overskud på 6,3 mio. kr. Den forvaltede formue steg fra 135,9 mio. kr. til 159,1 mio. kr. blandt andet som følge af pæne nettoemissioner.

Fremgang for verdensøkonomien – trods stor usikkerhed

Den globale økonomi var præget af fremgang i 1. halvår 2012, dog med store forskelle mellem de enkelte lande og regioner. Mens amerikansk økonomi var på vej op i tempo i starten af året, befandt den økonomiske aktivitet i Europa sig på et lavt niveau med recession i de mest udsatte lande. Til forskel herfra formåede emerging markets-landene fortsat at opretholde en høj vækst. I slutningen af halvåret begyndte væksten i den globale økonomi at aftage, og der opstod fornyet usikkerhed omkring statsgældskrisen i Europa. Denne udvikling blev afspejlet i de finansielle markeder, hvor de mere risikobetonede aktiver viste fremgang i starten af året, mens usikkerhed frem mod halvårsskiftet resulterede i kursfald.

Halvårsrapporten for 1. halvår 2012 er tilgængelig

Halvårsrapporten for 1. halvår 2012 kan fra den 31. august 2012 downloades fra www.msinvest.dk – klik her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Frantz Dolberg på telefon 70 10 11 99.

Med venlig hilsen

Frantz Dolberg Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17