Investeringsforeningen MS Invest Afd. Value Aktier – Halvårsrapport
Halvårsrapport 2009 for Investeringsforeningen MS Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har den 28. august 2009 godkendt foreningens halvårsrapport.

MS Value Aktier gav et afkast på 11,5 pct. i 1. halvår 2009 mod et negativt afkast på 3,6 pct. fra afdelingens start den 23. juni 2008 og frem til halvårsskiftet 2008.

Det positive resultat kommer på trods af, at store dele af den vestlige verden har befundet sig i den dybeste recession siden 2. Verdenskrig. I begyndelsen af  marts vendte udviklingen på de finansielle markeder, da hjælpepakker og rentenedsættelser fra regeringer og centralbanker i mange lande så småt begyndte at vise deres effekt på økonomien. Investorernes risikovillighed vendte tilbage, hvilket resulterede i kraftige kursstigninger på både aktier og de mere risikofyldte obligationstyper.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller chef for Business
Development Tom Holflod på telefon 33 36 06 00.

Med venlig hilsen

Cristina Lage
Administrerende direktør

Se halvårsrapporten – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17