Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen MS Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på sit møde den 30. august 2011 godkendt foreningens halvårsrapport.

Halvårsrapporten kan nu downloades her

MS Invest Value aktier gav et afkast på 1,5 pct. i 1. halvår 2011 mod et afkast på -2,5 pct. på de globale aktiemarkeder, målt ved MSCI Verden.
Resultatet for 1. halvår 2011 blev således et samlet overskud på 0,6 mio. kr. mod et overskud på 7,5 mio. kr. for 1. halvår 2010.

MS Invest Value aktier blev i juni 2011 tildelt fem stjerner af det uafhængige analyseinstitut Morningstar. Det betyder, at afdelingen på europæisk plan er blandt de 10 pct. bedste investeringsafdelinger, målt på afkast, omkostninger og risiko.

1. halvår 2011 var præget af et svagt opsving i den globale økonomi, men frem mod halvårsskiftet var usikkerheden stigende på de finansielle markeder som følge af blandt andet statsgældskrisen i Sydeuropa og vigende nøgletal for den amerikanske økonomi. Samlet set var udviklingen på aktiemarkederne meget uensartet mellem de forskellige lande og sektorer.

Efter halvårsskiftet er usikkerheden på de finansielle markeder blevet forstærket med store kursud-sving til følge. Usikkerheden er blandt andet blevet udløst af en genopblussen af statsgældskrisen i Sydeuropa samt af den fortsatte uro omkring den økonomiske situation i USA, som har forstærket frygten for en recession. Usikkerheden har haft en negativ effekt på MS Invest Value aktier.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på 70 10 11 99.

Med venlig hilsen

Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17