Godkendelse af fusion af afdeling Value Aktier i Investeringsforeningen MS Invest og afdeling Value Aktier KL i Investeringsforeningen Sparinvest.

I forlængelse af meddelelser af den 28. oktober 2021, 11. og 17. marts samt 27. april 2022 kan det oplyses, at Finanstilsynet d.d. har godkendt den på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2022 vedtagne fusion mellem afdeling Value Aktier (”Ophørende Afdeling”) i Investeringsforeningen MS Invest og afdeling Value Aktier KL A (”Fortsættende Afdeling”) i Investeringsforeningen Sparinvest.

Ombytningen af andelene i den Ophørende Afdeling til andele i den Fortsættende Afdeling sker mandag den 27. juni 2022 med forventet kørselsdato i Euronext Securities A/S (tidligere VP) tirsdag den 28. juni 2022.

Ombytningsforholdet beregnes på baggrund af indre værdi den 27. juni 2022, som er baseret på lukkekurserne den 24. juni 2022. Sidste handelsdag for andelene i den Ophørende Afdeling bliver tirsdag den 21. juni 2022.

Foreningen vil på ombytningsdagen, den 27. juni 2022, udsende en meddelelse indeholdende oplysning om det faktiske ombytningsforhold.

For yderligere oplysninger om fusionen henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, msinvest.dk

Alternativt kan Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17