Hermed offentliggøres meddelelse vedr. forventet udbytte for 2021 i Investeringsforeningen MS Invest.

Ingen udbytte for 2021

MS Invest har år til dato givet et flot afkast på ca. 28,57%. Foreningen har netop meddelt Københavns Fondsbørs, at vi ikke forventer at udbetale udbytte for 2021.

Udbytteberegningen skal være transparent, således at beskatningen sker, som havde du selv ejet de underliggende aktier direkte, ligeledes kan tab fra tidligere år fremføres til modregning i udbytter og realiserede kursgevinster. Så i de år, hvor der netto er realiserede tab på de underliggende aktier, vil der ikke blive udbetalt udbytte, mens der i år, hvor der netto er realiserede gevinster, vil blive udbetalt udbytte.

Derved er det ikke årets afkast, der er relevant i forhold til udbyttebetalingen, men derimod hvilke tab og gevinster, der er realiseret i afdelingen.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17