Hermed offentliggøres meddelelse vedr. forventet udbytte for 2019 i Investeringsforeningen MS Invest.

Afkast og udbytte for 2019

2019 blev et godt år for MS Invest med et afkast for hele året på 17,95 procent. Foreningen har dog netop meddelt Københavns Fondsbørs, at vi ikke forventer at udbetale udbytte for 2019.

Det kan måske virke underligt, når nu aktieåret gav så pæne stigninger. I praksis er der dog ikke nogen sammenhæng mellem afkast og udbytte, og faktisk oplevede du som investor den omvendte situation i 2018, hvor vi havde negativt afkast på vores investeringer, men udbetalte et udbytte på 7,20 kr. pr. andel á 100 kr.

Det skyldes, at udbytteberegningen skal være transparent, således at beskatningen sker, som havde du selv ejet de underliggende aktier direkte. Så i de år, hvor der netto er realiserede tab på de underliggende aktier, vil der ikke blive udbetalt udbytte, mens der i år, hvor der netto er realiserede gevinster, vil der blive udbetalt udbytte. Derved er det ikke årets afkast, der er relevant i forhold til udbyttebetalingen, men derimod hvilke tab og gevinster, der er realiseret i afdelingen.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17