Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på bestyrelsesmøde d.d. og i forlængelse af foreningens meddelelse af 28. oktober 2021 i henhold til § 119, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., truffet endelig beslutning om at fremsætte forslag om fusion af Value Aktier, afdeling under MS Invest med Value Aktier KL A, der er en andelsklasse i afdeling Value Aktier KL, under Investeringsforeningen Sparinvest, forslaget om fusion vil samtidig medføre at Investeringsforeningen MS Invest ophører som selvstændig juridisk enhed.

I henhold til fusionsforslaget vil Value Aktier KL A være modtagende og dermed den fortsættende afdeling, mens Value Aktier vil være den ophørende afdeling på tidspunktet for fusionens gennemførelse.

Fusionsforslaget vil blive fremsat på den ordinære generalforsamling i MS Invest den 27. april 2022, under forudsætning af at forslaget tillige godkendes af bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest på et bestyrelsesmøde den 17. marts 2022. Såfremt forslaget godkendes af bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest, jf. ovenfor, vil fusionsplan- og redegørelse blive fremlagt til eftersyn på den ophørende foreningen hjemmeside senest 4 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling.

Foreningen vil i forlængelse af bestyrelsesmødet i Sparinvest den 17. marts udsende en opdateret meddelelse.

På vegne af Bestyrelsen i Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17