I forlængelse af meddelelse af 11. marts 2022 vedr. fusion af afdeling Value Aktier, afdeling under Investeringsforeningen MS Invest, med Value Aktier KL A, der er en andelsklasse i afdeling Value Aktier KL, under Investeringsforeningen Sparinvest, har bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt forslaget og tiltrådt fusionsplan i sin egenskab af modtagende forening.

I henhold til fusionsforslaget vil Investeringsforeningen Sparinvest Value Aktier KL A være modtagende, og dermed den fortsættende afdeling, mens Investeringsforeningen MS Invest Value Aktier vil være den ophørende afdeling på tidspunktet for fusionens gennemførelse, ligesom Investeringsforeningen MS Invest samtidig med fusionens gennemførelse vil ophøre som selvstændig juridisk enhed.

Fusionsforslaget vil blive fremsat for investorerne i den ophørende afdeling på Investeringsforeningen MS Invests ordinære generalforsamling den 27. april 2022. Såfremt forslaget om fusion vedtages af investorerne i den ophørende afdeling, vil ansøgning om godkendelse blive indsendt til Finanstilsynet forud for fusionens gennemførelse.

Fusionsplan- og redegørelse med bilag vil blive fremlagt til eftersyn på den ophørende forenings hjemmeside senest 4 uger forud for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

På vegne af Bestyrelsen i Investeringsforeningen MS Invest/
Lise Bøgelund Jensen, CEO Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17