Investeringsforeningen MS Invest har i dag den 27. april 2021 afholdt ordinær generalforsamling. Der var alene fremmøde ved fuldmagt for 71.325 stemmer, svarende til 2,8 % af kapitalen.

Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2020, herunder det foreslåede bestyrelseshonorar samt den foreslåede udlodning for 2020 for afdeling Value Aktier på kr. 0,00 pr. andel.

Den nu godkendte årsrapport for 2020 kan downloades på www.msinvest.dk.

Hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer havde fremsat forslag om vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen.

Hele bestyrelsen var i henhold til vedtægterne på valg. Arne Jakobsen, Jesper Haugaard og Jeppe Vang Madsen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om nyvalg af Annette Larsen som investorrepræsentant for foreningen i det valgte investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17