Tirsdag den 16. april 2013 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Advokat Frantz Dolberg, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Frantz Dolberg som formand og Statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen som næstformand.

Bestyrelsens forslag om at fastsætte bestyrelseshonoraret til det enkelte medlem på kr. 25.000 med to gange dette beløb til formanden, blev vedtaget. Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningens revisorer.

På generalforsamlingen var der fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:

– Tilpasning af vedtægterne til Finanstilsynets standardvedtægter samt generel vedtægtsopdatering,
Forslaget blev vedtaget.

Da forslagene om vedtægtsændringer imidlertid ikke kunne vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 18, afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2013.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

De foreslåede udbetalinger af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2012 blev vedtaget og er som følger:

Personbeskattede
Udlodning
i alt
Heraf a conto
Udlodning
Rest-udlodning
Kapital-
indkomst
Aktie-
indkomst
Skatte-
fri
Value aktier
(DK0060120863)
2,75
0,00
0,00
0,65
2,10
0,00

 

Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 22. april 2013. De investorer, som er tilmeldt automatisk reinvestering af udbytterne, modtager den 22. april 2013 udbyttebeviser i de depoter, som de har anvist.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 64 22 22 22.

Venlig hilsen
Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17