Forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Mandag den 16. april 2012 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Frantz Dolberg som formand og statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen som næstformand.

Bestyrelsens forslag om et bestyrelseshonorar på 25.000 kr. til hvert medlem og to gange dette beløb til formanden blev vedtaget.

Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningens revisorer.

Den foreslåede udbetaling af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2011 blev vedtaget og er som følger:

    Udlodning for året til udbetaling
efter generalforsamlingen
  If. MS Invest  
DK006012086-3 Value Aktier

13,75

Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 20. april 2012.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til MS Invest på telefon 33 36 06 00.

Venlig hilsen
Frantz Dolberg, bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17