Forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest tirsdag den 28. april 2009.

Formandens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporterne blev godkendt.

På den ordinære generalforsamling trådte bestyrelsen tilbage for i stedet at give plads for en mere lokalt forankret bestyrelse.
Advokat Frantz Dolberg, Adm. direktør Hans Erik Brønserud, Kundedirektør Peter Møller samt Investeringschef Jesper Foss Moustgaard blev valgt som ny bestyrelse.

Bestyrelserne konstituerede sig efterfølgende med Advokat Frantz Dolberg som formand og Adm. direktør Hans Erik Brønserud som næstformand.

Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningernes revisorer.

Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2008 blev vedtaget til 1,5 kroner pr. andel.

Der var ikke fremsat yderligere forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til foreningen på telefon 33 36 06 00.

Venlig hilsen

Tom Holflod
Chef for forretningsudvikling

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17