Onsdag den 6. april 2011 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Advokat Frantz Dolberg, statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen og direktør Jan Melgaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Frantz Dolberg som formand og statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen som næstformand.

Bestyrelsens forslag om et bestyrelseshonorar på 12.500 kr. til hvert medlem og to gange dette beløb til formanden blev vedtaget.

Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningens revisorer.

Det blev vedtaget at ændre foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Da forslaget imidlertid ikke endeligt kunne vedtages på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17, afholdes der ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2011.

Den foreslåede udbetaling af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2010 blev vedtaget og er som følger:

Udlodning for året til udbetaling
efter generalforsamlingen
 If. MS Invest
 DK006012086-3  Value Aktier  5,25

Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 12. april 2011.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til MS Invest på telefon 33 36 06 00. Venlig hilsen Frantz Dolberg, bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17