Fredag den 21. maj 2010 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ekstraordinær generalforsamling.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea Bank AB (publ), Sverige, i henhold til den af bestyrelsen indgåede aktieoverdragelsesaftale, der blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2010. Forslaget kunne ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorfor forslaget herefter er endeligt vedtaget. Salg af foreningens aktier skal efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til MS Invest på telefon 33 36 06 00.

Venlig hilsen
MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17