Onsdag den 8. maj 2013 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ekstraordinær generalforsamling.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var endelig vedtagelse af:

– Tilpasning af vedtægterne til Finanstilsynets standardvedtægter samt generel vedtægtsopdatering,

Forslagene kunne ikke endelig vedtages på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 16. april 2013, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. Investeringsforeningen MS Invests vedtægter § 18.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorfor forslagene herefter er endeligt vedtaget.

Alle vedtagelser skal godkendes af Finanstilsynet, hvorfor de eksisterende vedtægter er gældende, indtil Finanstilsynets godkendelse foreligger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 64 22 22 22.

Venlig hilsen

Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17