Tirsdag den 3. maj 2011 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ekstraordinær generalforsamling.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var endelig vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, således at foreningens vedtægter kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Forslaget kunne ikke endeligt vedtages på foreningens ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2011, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte bestyrelsens forslag, hvorfor forslaget herefter er endeligt vedtaget. Alle vedtagelser skal godkendes af Finanstilsynet, hvorfor de eksisterende vedtægter er gældende, indtil Finanstilsynets godkendelse foreligger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 33 36 06 00.

Venlig hilsen

Frantz Dolberg, bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17