Opdatering af prospektet for MS Invest Value Aktier

Prospektet for MS Invest Value Aktier (DK006012086-3) ændres, så det bliver muligt i længere perioder at have en kontantandel på op til 20 pct. af afdelingens formue. Hidtil har kontantandelen som udgangspunkt skulle være under 10 pct. og måtte kun i kortere perioder udgøre op til maksimalt 20 pct. Ændringen sker for bedre at kunne sikre afdelingens formue i tilfælde af faldende markeder.

Derudover er der sket en generel ajourføring af de nøgletal mv., der indgår i prospektet. Det opdaterede prospekt kan downloades fra foreningens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til nedenstående på telefon: 33 36 06 00.

Venlig hilsen
Tom Holflod

Chef for Business Development

Klik her og se prospektet

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17