Det resultatafhængige rådgiverhonorar har i perioden 22/04/15 til 14/07/15 været fastsat for lavt i Investeringsforeningen MS Invest Value aktier. Da honoraret hensættes dagligt og indregnes i NAV, har dette medført en for høj NAV. Fejlen er opstået fordi udbyttebetalingen, på tidspunktet for udbetalingen, ikke blev registreret i systemet for honorarberegningen, således er beregningen af rådgivningshonoraret foretaget på en for lav formue.

Se hele meddelelsen om fejl i beregningen af indre værdi – klik her

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17