Bestyrelsen i Investeringsforeningen MS Invest har i dag sendt en meddelelse til fondsbørsen med bestyrelsens beslutning om at indstille en fusion af foreningen MS Invests eneste afdeling, Value Aktier, med afdelingen Value Aktier KL i Investeringsforeningen Sparinvest. Dette med sidstnævnte som den fortsættende afdeling og med Investeringsforeningen Sparinvest som fortsættende forening, såfremt dette godkendes på forårets ordinære generalforsamling i MS Invest.

Indstillingen er med forbehold for, at forslaget på tidspunktet for bestyrelsens behandling af fusionsplan og redegørelse fortsat vurderes at være i investorernes interesse, og at fusionen også godkendes af bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest.

Bestyrelsen i MS Invest har med baggrund i:

  • de gode afkast, som investorerne har opnået efter skiftet af forvaltningen til Sparinvest
  • den forventede fulde udnyttelse af det ”opsparede” high water mark i 2021
  • de nye Esma-guidelines (fra EU), hvor vi ikke forventer at kunne opretholde den nuværende performance fee-struktur af de realiserede afkast,

vurderet, at tiden er moden til at søge fusion med den afdeling i Sparinvest, som MS Invest Value Aktier gennem de sidste par år har ”skygget”.

Valget af Sparinvest som fusionspartner sker på baggrund af grundige undersøgelser af markedet. Disse undersøgelser har ledt til, at bestyrelsen vurderer, at investorernes interesser varetages bedst og mest effektivt ved en fusion med Investeringsforeningen Sparinvest Value Aktier KL. Bestyrelsen vil – med ovennævnte forbehold – indstille denne fusion til generalforsamlingens godkendelse i foråret 2022.

Det betyder bestyrelsens fusionsforslag for dig

Som medlem af Investeringsforeningen MS Invest vil du ikke opleve nogen store forandringer ved skiftet til Investeringsforeningen Sparinvests afdeling Value Aktier KL, da denne afdelings investeringsstrategi også er den, MS Invest følger i dag.
Omkostningsstrukturen vil blive ændret til Investeringsforeningen Sparinvest afdeling Value Aktier KL’s vilkår, hvilket betyder, at dine løbende omkostninger bliver faste modsat den nuværende variable performanceafhængige omkostningsstruktur.
Vi informerer nærmere om det endelige beslutningsforslag inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17