Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Onsdag den 8. maj 2013, kl. 11.00 i Nordea Invests lokaler Strandgade 3, 0900 København C

  1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
    a) Standardvedtægter samt generel vedtægtsopdatering
  2. Eventuelt.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er endelig vedtagelse af ovennævnte forslag, der blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 16. april 2013.

Forslagene kunne ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 18.

Forslagene vil kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 8. maj 2013 uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bilag vedr. forslagene er sendt til alle navnenoterede medlemmer i forbindelse med den ordinære generalforsamling og kan rekvireres på foreningens kontor.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage før afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

Bestyrelsen

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17