Januars månedskommentar fra MS Invest er ligesom meget andet i denne tid præget af udbruddet af Coronavirus. Herunder kan du læse mere om virussens indflydelse på markedsudviklingen.

Omskiftelige markeder

Det globale aktiemarked leverede i januar en forrygende start på året. I løbet af første halvdel af måneden fik investorerne et afkast på næsten 4%.

Dog blev forventningerne noget modereret, da det nuværende udbrud af corona-virus fra Wuhan i Kina skabte en del negative overskrifter, og verdensindekset endte måneden med en stigning på kun 0,68%.

Det er svært at spå om de økonomiske konsekvenser og reaktionerne på aktiemarkedet, men tidligere erfaringer med virusudbrud de seneste 10 år (blandt andet svineinfluenza, MERS, Ebola og Zika) har vist, at disse primært har haft lokal indflydelse, og at aktiemarkedet ikke bliver negativt påvirket – selv på kort sigt.

Gennemsnittet af tremåneders afkastet for 13 forskellige globale epidemier siden 1980 er på 3,08% i MSCI World, og seksmåneders afkastet har været over det dobbelte. Når det er sagt, har virus-udbruddet uden tvivl en vis indflydelse på Kina og kinesisk politik, hvilket grundet Kinas størrelse også kan have global indflydelse. Markedsindflydelsen vil helt forsvinde, når antallet af nye smittede begynder at falde.

Lange renter er allerede faldet på tværs af kloden, og eksempelvis er renten på 10-årige tyske statsobligationer faldet med 25 basispoint siden midten af januar.

MS Invest – Virus dæmpede risikoappetitten

Porteføljen fik et negativt afkast på 4,43%, mens sammenligningsindekset steg 0,68% i en meget svært måned for value-aktier generelt.

Fonden tabte gradvist terræn som måneden gik. Først var det en opblussen i spændinger mellem USA og Iran efter drabet på Qasem Soleimani, der sendte investorer i defensiven og fik obligationsrenterne til at falde. Ikke længe efter at roen igen havde indfundet sig på markederne, lagde bekymringer over udbruddet af den nye coronavirus en dæmper på risikoappetitten, der medvirkede til at fonden tabte mere end markedet. Frygten fik aktiemarkeder verden rundt til at falde og investorerne til at søge mod mere sikre aktiver.

Obligationsrenterne faldt tilbage til de lave niveauer fra september sidste år, og value-aktier blev fravalgt på grund af deres kortere varighed, mens mere konjunkturfølsomme sektorer haltede efter defensive. Investorernes dæmpede risikoappetit medførte at forsyningsselskaber på globalt plan tabte næsten 7%, mens energi-aktier tabte mere end 8% og råvarer-aktier tabte mere end 4%. Som følge af fondens naturlige value-investeringsstil og en smule overvægt i mere konjunkturfølsomme aktier havde fondens sektor- og stileksponering en væsentlig indflydelse på fondens tab i forhold til sammenligningsindekset.

Blandt de største negative bidragsydere var aluminiumproducenten Alcoa efter at have rapporteret resultater, der var værre end forventet, og det canadiske energiselskab Baytex, der faldt sammen med olieprisen. Tabene fra disse blev i vid udstrækning opvejet af et flot regnskab i den amerikanske industrikoncern General Electric, hvor aktien steg mere end 10% efter offentliggørelsen af regnskabet. Samlet set blev de selskabsspecifikke nyheder dog overskygget af den overordnede eksponering nævnt ovenfor, og bidraget fra aktieudvælgelsen var neutral.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17