For at beskytte medlemmerne i Investeringsforeningen MS Invest har foreningen anmodet OMX om, at alle afdelinger i foreningen sættes i børspause som følge af nervøst formarked i USA hvor der har været kraftigt faldende kurser.

Det betyder, at der er tvivl om kursdannelsen på de papirer afdelingerne investerer i.

Børspausen forventes at vare indtil der igen er en effektiv kursdannelse på de papirer afdelingerne investerer i.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Chef for Business Development Tom Holflod på telefon 33 36 06 00.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17