Investeringsforeningen MS Invest Afd. Value Aktier – Selskabsmeddelelse
Børsnotering af MS Invest Value Aktier (DK006012086-3)

Efter en succesfuld tegning på ca. 115 millioner kroner fordelt på 566 investorer, optages MS Invest Value Aktier til notering på OMX den nordiske børs den 7. juli 2008. Afdelingen er en global udbyttebetalende afdeling, som har en rådgivningsaftale med Middelfart Sparekasse om investering af afdelingens aktiver. Porteføljemanager på afdelingen er Jørn Linde Andersen.

No Cure, no pay
MS Invest er et opgør med det traditionelle omkostningsprincip i investeringsforeningerne, hvor det rådgivende pengeinstitut typisk løbende modtager rådgivningshonorar uanset afkastet til investorerne. I stedet har MS Invest indført en anderledes omkostningsstruktur, kaldet “no cure, no pay” samt “high water mark”. På almindeligt dansk betyder dette, at Middelfart Sparekasse kun modtager vederlag for rådgivning i de perioder, hvor MS Invest Value Aktier skaber et overskud til medlemmerne. Rådgivningsvederlaget er på 15 % af det positive afkast fratrukket handelsomkostninger.

“Vi er glade for at være med til at skabe en investeringsforening, hvor der er en høj grad af gennemsigtighed omkring omkostningerne. Endelig synes vi, at det er fair, at det rådgivende pengeinstitut kun løbende belønnes, når investorerne tilfredsstilles med et positivt afkast” udtaler kundedirektør Peter Møller fra Middelfart Sparekasse.

Læs mere på www.msinvest.dk

Med venlig hilsen MS Invest

Tom Holflod Head of Business Development

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17