Meddelelse om bestyrelsesændring i Investeringsforeningen MS Invest

Bestyrelsesmedlem, i Investeringsforeningen MS Invest, Jan Melgaard udtræder med øjeblikkelig virkning, da han er valgt ind i bestyrelsen for Middelfart Sparekasse, som foreningen har indgået en væsentlig aftale med jf. Lov om investeringsforeninger mv. § 47 stk. 5.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest på telefon 33 28 28 28.

Se meddelelse i PDF

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17