Til investorer og medlemmer af MS Invest

Bestyrelsen i MS Invest har modtaget påbud fra Finanstilsynet. Dette er offentliggjort på foreningens hjemmeside, hvor du kan læse redegørelsen om påbuddet i sin helhed.

Finanstilsynets påbud kommer efter en længerevarende skriftlig dialog siden foråret 2020 mellem MS Invest og Finanstilsynet.

Bestyrelsen er ikke enig i Finanstilsynets konklusioner. Vi har i hele processen arbejdet for at varetage investorernes interesser bedst muligt. Delegationen og videredelegationen af porteføljeforvaltningsaftalen er begge efter bestyrelsens vurdering foretaget til kvalificerede parter.

MS Invest har haft egen juridisk rådgiver tilknyttet undervejs i dialogen med Finanstilsynet. Foreningens advokat vurderer samstemmende at Finanstilsynets fortolkning af lovbestemmelsen i § 64 er meget snæver.

Påbud tages til efterretning

Dette til trods – og for at undgå en omkostningskrævende retssag – tager bestyrelsen i MS Invest Finanstilsynets påbud til efterretning. Med bestyrelsens tidligere offentliggjorte forslag til fusion af vores aktieafdeling med SparInvests afdeling Value aktier KL forventer vi med en endelig beslutning om fusion at efterleve påbuddet på en måde, der også fremover sikrer medlemmerne af foreningen de bedst opnåelige vilkår.

Bestyrelsen vil informere nærmere om fusionsforslaget og betydningen heraf forud for forårets generalforsamling.

Bestyrelsen i MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17