Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på bestyrelsesmødet den 20. februar 2009 besluttet at indstille foreningens regnskab til godkendelse på generalforsamlingen den 28. april 2009.

Udviklingen i foreningen
Ved udgangen af 2008 var den investerede formue i Investeringsforeningen MS Invest 105 mio. kr. Foreningens samlede afkast blev på -17 mio. kr. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen den 26. marts 2008, at der udbetales 1,8 mio. kr. i udbytte, selvom årets samlede afkast var negativt. Dette skyldes overvejende lovmæssige og skattetekniske krav.

Finanskrise for fuld styrke
2008 blev året, hvor finanskrisen eskalerede med negative følger for stabiliteten og udviklingen i den globale økonomi. Krisen startede blandt banker og andre finansielle institutioner, der begyndte at få tab på usikre boliglån, og blandt globale investorer, der havde investeret i de komplicerede strukturerede produkter bag lånene. I september eskalerede krisen, da flere store amerikanske banker og kreditforeninger enten gik konkurs eller blev sat under administration. Det fik de globale pengemarkeder til at fryse til. Panikken betød, at investorer overalt i verden solgte ud af deres aktiver for at sikre likviditet, og det skabte en negativ spiral. Regeringer og centralbanker i både USA, Asien og Europa trådte til med rentenedsættelser og hjælpepakker for at undgå et totalt finansielt kollaps.

MS Invest Value Aktier
I 2008 gav MS Invest Value Aktier et negativt afkast på 11,3 pct., da afdelingens investeringer blev ramt af de voldsomme kursfald på de globale aktiemarkeder. Afkastet er dog betydeligt bedre end markedsudviklingen.

Årsrapport 2008 tilgængelig fra den 23. februar 2009
Årsrapport 2008 kan fra den 23. februar 2009 bestilles hos foreningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Cristina Lage på telefon 33 36 06 00.

Med venlig hilsen

Lars Eskesen, Bestyrelsesformand

Cristina Lage, Adm. direktør

Se årsrapport 2008 – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17