Investeringsforeningen MS Invests årsrapport 2011

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på sit møde den 29. februar 2012 godkendt foreningens regnskab og indstiller det til behandling på generalforsamlingen den 16. april 2012.

Udviklingen i foreningen
Foreningens samlede afkast blev 8,0 mio. kr. Den forvaltede formue steg fra 126,2 mio. kr. til 135,9 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 14,9 mio. kr. i udbytte, mens den resterende del af overskuddet tillægges formuen.

Stigende global usikkerhed i 2011
Ved indgangen til 2011 befandt den globale økonomi sig i et opsving, dog med store forskelle i væksten mellem de enkelte lande og regioner. Gennem 2011 blev opsvinget udfordret blandt andet som følge af statsgældskrisen i Europa, politisk uenighed i USA omkring landets budgetmæssige udfordringer, begivenhederne i Japan som følge af jordskælvet og tsunamien samt den folkelige opstand i en række lande i Mellemøsten. Denne usikkerhed medførte specielt i 2. halvår 2011 kraftig volatilitet på de finansielle markeder og resulterede i et samlet fald på de globale aktiemarkeder i 2011.

Udviklingen i afdelingen
MS Invest Value Aktier steg 6,7 pct. i 2011. Afkastet var betydeligt bedre end de globale aktiemarkeder, som faldt 2,6 pct. Afkastet kan primært henføres til afdelingens defensive strategi.

Årsrapporten for 2011 er tilgængelig på www.msinvest.dk
Årsrapporten for 2011 kan fra den 2. marts 2012 bestilles hos foreningen eller downloades på www.msinvest.dk.

Download årsrapport 2011 – klik her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Frantz Dolberg på telefon 70 10 11 99.

Med venlig hilsen
Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17