Investeringsforeningen MS Invest Afd. Value Aktier
Årsregnskabmeddelelse

Investeringsforeningen MS Invests årsrapport 2010

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på sit møde den 3. marts 2011 godkendt foreningens regnskab og indstiller det til behandling på generalforsamlingen den 6. april 2011.

Udviklingen i foreningen Foreningens samlede afkast blev 11,9 mio. kr. Den forvaltede formue steg fra 104,6 mio. kr. til 123,8 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 5,3 mio. kr. i udbytte, mens den resterende del af overskuddet tillægges formuen.

Fremgang for verdensøkonomien 2010 var præget af et moderat opsving i verdensøkonomien, som dækkede over store regionale forskelle. I emerging markets-landene fortsatte den høje økonomiske vækst, mens opsvinget i USA var svagere. I Europa var væksten endnu lavere og stærkt geografisk differentieret. Udviklingen dækkede over høj vækst i Tyskland og Sverige og recession i flere lande i Sydeuropa. I både USA og Europa blev fremgangen udfordret af usikkerhed om, hvorvidt den private sektor var i stand til at tage over, når der skete en opbremsning i den offentlige stimulans. Samtidig blev den kraftigt voksende statsgæld et stigende problem – ikke kun i de gældsplagede lande i Sydeuropa – men i praktisk talt alle vestlige lande.

Udviklingen i afdelingen De globale aktiemarkeder blev løftet af en generel bedring i verdensøkonomien og stigende indtjening i virksomhederne. Det havde en positiv effekt på MS Invest Value Aktier, som steg 10,4 pct. i 2010.

Årsrapporten for 2010 er tilgængelig på www.msinvest.dk

Årsrapporten for 2010 kan fra den 4. marts 2011 bestilles hos foreningen eller downloades her på siden

Download årsrapport 2010 – klik her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Frantz Dolberg på telefon 70 10 11 99.

Med venlig hilsen

Frantz Dolberg Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17