MS Invest leverede i 2009 et afkast på 31,0 % mens markedet generelt gav et gennemsnitligt afkast på 25,9 % (MSCI World)

På trods af den meget forsigtige porteføljesammensætning kom MS Invest særdeles godt gennem året og leverede et afkast, der ligesom i 2008 var betydeligt bedre end de fleste andre tilsvarende foreningers resultat i Europa. Siden foreningens start i juni måned 2008 har investorerne haft et positivt samlet afkast på 12,2% mod et negativt markedsafkast på 6,5%.

December måned blev på fredelig vis afslutningen på et år for aktiemarkedet, hvor investorerne måtte hele følelsesregistret igennem. Med den største stigning på få måneder siden 30’erne sluttede året med et samlet positivt afkast.

De sidste 5-6 måneder har vi ikke lagt skjul på vores bekymring for økonomiernes tilstand og vores manglende tro på aktiemarkedernes stabilitet og fremtidige potentiale. Vi står ved vores bekymring, men omvendt føler vi os ligeledes overbeviste om, at vi i MS Invest har en meget stærk portefølje af kvalitetsselskaber, der bedre vil kunne stå en storm igennem end omgivelserne og omvendt levere et acceptabelt afkast, hvis markederne mod forventning skulle fortsætte deres stigninger gennem 2010.

Vi ønsker alle medlemmer et godt 2010.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17